Δοκιμαστικά Μαθήματα στο πλαίσιο τις εκπαίδευσης

Διοικηση μέσω στόχων στη ΓΓΒ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκπαίδευση στη διαχείριση του moodle

Fast & Simple in 5 mins

Εισαγωγή στα υπεραγώγιμα κεραμικά υλικά

Έλεγχος Μηχανών σύμφωνα με το ΠΔ 57/2010