Σε αυτή την κατηγορία παρουσιάζονται οι διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμοστούν για αδειοδότηση.