Καλές Πρακτικές και Απλούστευση Διαδικασιών

Βασικοί κανόνες και καλές πρακτικές οικοκαινοτομίας για κάθε μορφή και μέγεθος επιχείρησης επί της βασικής αρχής "Μην σπαταλάς ό,τι είναι χρήσιμο". Μπορούν να εφαρμοστούν και σε επίπεδο μικρής και πολύ μικρης επιχείρησης αλλά και μεγάλης επιχείρησης ανεξάρτητα τομέα οικονομικής δραστηριοποίησης (ΚΑΔ - NACE 2008).

 <span lang="en" class="multilang">Moodle Lesson</span> <span lang="el" class="multilang">Μάθημα Moodle</span>