Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και δεξιότητες της Πληροφορικής.

  • Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
  • Ενότητα 2: Χρήση Η/Υ και διαχείριση Αρχείων
  • Ενότητα 3: Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
  • Ενότητα 4: MS Word 2013
  • Ενότητα 5: MS Excel 2013
  • Ενότητα 6: MS Powerpoint 2013